SENIORBO-AMAGER

Foreningen blev opløst den 23. april 2018 -

Se referat nederst !

 

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

MANDAG 23. APRIL 2018KL. 19:00

 

Sted: Foreningscentret (Postkassen) Amager Landevej 71, Lokale 2

 

Kun medlemmer med gyldig betalt kontingent kan deltage i afstemningerne.

 

Dagsorden:

- Valg af dirigent og referent

- Beretning

- Valg til bestyrelsen: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær

- Behandling af forslag fra bestyrelsen

- - Afvikling af Seniorbo-Amager

- Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at debattere i grupper, hvordan vi kommer videre efter den positive indstilling fra kommunens side, som vi hørte den 28. februar, samt de input fra OK Fonden og fra Faglige seniorer.

 

Venlig hilsen

Erik Mølgaard

Formand

Tel. 2279 9532

E-mail: moelgaard60@gmail.com

 

 

Beslutning og Referat fra generalforsamling 23. april 2018

Fremmødte var den ”gamle” gruppe, 9 prs. samt 2 nye medlemmer.

Generalforsamlingen besluttede at opløse Seniorbo-Amager som forening, afvikle de forskellige forehavender så som, hjemmeside, medlemskab af TFR, samt afslutte regnskabet med jævn fordeling af overskud, pr. d.d.

 

Forsamlingen havde en opløftende dialog med en repr, fra Ok-fonden, Lennon Andersen, der på en positiv måde fik gruppen på sporet af videre arbejde med opfølgning af dialog med borgmesteren for at få afklaret kommunens villighed. Lennon forsikrede, at Ok-fonden var villig til at rådgive selv denne mindre interesse gruppe. Jørgen Heller blev registreret som kontakt person, med reference til Finn Brønnum. Fremad rettet vil dialog blive mailet til interesserede, som derefter kan bekræfte interessen.

 

Venlig hilsen

Jørgen Heller, referent

 

 

Vel mødt